Bersens Bayer
/ Bayer

  • Alkohol
    4,7%
  • Volum
    0,33l
  • Klasse
    Klasse D

Bersens Bayer er et mørkt og fyldig øl med et klart maltpreg.

 

Under kummerlige forhold var bersene (gruvearbeiderne) pålagt å bo ved gruva fra mandag til fredag. Etter ti timers hardt arbeid i de mørke gruvegangene, ble opptil hundre mann stuet sammen i store arbeidsbrakker. Her fikk de hvilt ut, på hver sin brisk, og de laget seg mat over åpen ild midt i brakka. De fleste bersene drev i tillegg gårdsbruk for å berge seg, for å sikre seg mot uår og for å holde verket med hester og kjøreokser. Bayerølet kom til Norge på midten av 1800-tallet, og en bayerøl var nok noe bersen så fram til når han endelig kunne ta helg.

 

Egner seg god til:

vilt, storfe og lam, til stekt kjøtt, pølser, kjøttkaker og pasta, samt søte og syrlige retter.

Bayer er et godt alternativ til rødvin.